Aktiviteterne / 25 års jubilæum

25 års jubilæum

25 års jubilæum 6. oktober 2012.

Godt 30 gæster mødte op i klubhuset i Gravensgade for at sige tillykke på dagen. Gæsterne blev beværtet med rundstykke, basser og en lille genstand til kaffen.

Formanden takkede for fremmødet. Han overrakte også et diplom som æresmedlem af klubben til Aase Kristensen. Arne Kristensen var blevet æresmedlem kort før sin død, men han nåede ikke at modtage diplomet.

11 Nimbusser var med på en lille tur, som Søren Jensen havde fundet. Turen sluttede på torvet ved pølsevognen, hvor mange beundrede de gamle maskiner.

Dagen sluttede med middag og hygge på Kimbrekroen, hvor 21 deltog.