Aktiviteterne / Generalforsamling

Generalforsamling

 
Generealforsamling 2022
6. november blev den årlige generalforsamling holdt.
Den statede med 1 minuts stilhed for Villy Pedersen.
Året startede med aflysning af arrangementer p.g.a. coronaen.
Tilslutningen har været noget svingende. Der var et enkelt arrangemet, hvor der kun var en Nimbus, og der var meget få deltagere til afslutningsturen til Vikingemarkedet i Sebbersund. 
Måske skal vi overveje, om det er de rigtige arrangementer, der tilbydes. 
Mulighed for aktiviteter med større egenbetaling, så det er muligt at lave nogle med mere indhold.
Klubben fyldte 35 r i starten af oktober . Hvordan får vi tiltrukket nye medlemmer til at drive klubben fremover?
Vedtægter:
Der blev vedtaget flere ændringer. De nye vedtægter kan ses under "Om os".
Kontingent:
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet på 200 kr. bibeholdes, men dog således, at det gælder pr. husstand. Forslaget blev vedtaget.
Valg:
Til bestyrelsen blev Brian Esdahl, Leif Larsen og Jens Linnemann alle genvalgt for 2 år.
Suppleant Jørgen Pedersen blev genvalgt for 1 år.
Ligeledes blev revisor Elebeth Noe og revisorsuppleant Margit Larsen genvalgt for 1 år.
 
 
 
 
 
Generalforsamlinmg 2021
 
Søndag den 7. november blev den årlige generalforsamling holdt.
Brian gav en god og fyldig beretning, hvor han viste billeder fra arrangementerne. Desværre har der igen i år været aflysninger p.g.a. Covid 19
Frits Ruberg blev genvlagt til bestyrelsen. Kasserer Jørgen Pedersen ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Bodil Jepsen.
I stedet stillede Jørgen Pedersen op som suppleant og blev valgt.  Ligeledes blev revisor  Elsebeth Noe og revisorsuppleant Margit Larsen genvalgt
 
 
Generalforsamling 2020
 
Søndag 1. november blev den årlige generalforsamling holdt.
Brian gav en god og fyldig beretning om de af klubbens arrangementer, det har været muiligt at afholde.  Der har været mange aflysninger p.g.a Coronaen.
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: Brian Esdahl, Leif Larsen, Jens Linnemann.
Som suppleant blev Bodil Jepsen nyvalgt. 
Elsebeth Noe blev genvalgt som revisor, og Margit larsen son revisorsuppleant.
Elin og Villy Pedersen, Gedsted, blev udnævt som æresmedlemmer, som tak for det store arbejde i  klubben gennem tilsammen 57 år .
De har igennem årene bestredet poster som næstformand, kasserer og revisor.
Deres hjælpsomhed har altid været stor, og ingen er kommet forgæves efter hjælp, uanset om det har været relateret til Nimbus eller andet.
Elins omhyggelige gennemgang af renskabet, hvor der altid vlev sat en ære i, at det skulle være i prden, og Villys engagemant i bl. klubbens flytning til Gravensgade og indsatsen med opbygning af filebænke og værktøjstavle har været bemærkelsesværdig.
Elin og Villy har altid været meget aktive til klubarragementer.
De har været gode til at arrangere spændende ture til glæde for klubbens medlemmer.
Weekendture til sommerhudet ved Holmmark fremstår som  en lysende eksempel på deres gæstfrihed.
Tak for jeres gode humør og for det store arbejde I har ydet.
Vi er taknemmelige og stolte over, at I har takket ja til at modtage klubbens æresmedlemsskab.
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen 2918
 
Søndag den 3. november . Leif Larsen gav en fyldig beretning  om årets arrangementer. 
Følgende blev genvalgt til bestyrelses: Jørgen Pedersen og Brian Esdahl.
Ivan Nielsen ønskede at træde ud af bestyrelsen, og istedet blev valgt Frits Ruberg Nierlsen.
Lef sluttede generalforsamlingen med at takke Ivan for hans gode indsats i bestyrelsen
 
Generalforsamlingen 2017
 
Der var 14 deltagere. Mogens Skovgård blev valgt til dirigent.
Formand Niels Jørgen Poulsen aflagde beretning.
Han takkede alle, der på forskellig vis har hjulpet til i årets løb. 
 
Æresmedlem Poul Erik Lund, som døde i decmber 2016, blev mindet.
Kasserer Jørgen Pedersen oplyste, at der er en beholdning på 12.908 kr. Det er et lille underskud på 308 kr.
 
Genvalgt til bestyrelsen blev Niels Jørgen Poulsen, Jørgen Pedersen og Ivan Nielsen. Nyvalg til bestyrelsenblev tidligeresuppleant Jens Linnemann Nielsen (for 1 år) i stedet for Jørn Sørensen, som ønskede attræde ud af bestyrelsen. Birthe  har fungeret som personlig for Jørn, suppleant for Jørn, havde meddelt, at pga tidnød ønskede at stoppe.
Mogens Skovgård blev valgt som ny suppleant. 
Elsebeth Noe og Margit Larsen blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 
 
Der har været forslag til små ændringer i vedtægterne. De blev vedtaget..
 
Efter generalforsamlingen var der hygge med indtagelse af smørrebrød, øl/vand, kaffe samt hjemmebagt kringle.
 
 
 
 
Generalforsamlingen 2015
 
16 stemmeberettiget, hvoraf 13 stemmeberettiget var mødt op til generalforsamlingen i Aalestrup.
Formanden gav et godt tilbageblik i årets arrangementer, og omtalte også de kommende arragementer.
Ejner Noe og Villy Pedersen ønskede ikke genvalg tilbestyrelsen.
Jørgen Pedersen og Niels Jørgen Poulsen fortsætter i bestyrelsen.
 Ny medlemmer blev Leif Larsen og Ivan Nielsen . Som suppleant blev valgt Lars Nymann. Elin Pedersen ønskede ikke genvalg som revisor, og i stedet blev valgt Elsebeth Noe, og som revisorsuppleant  blev Margit Larsen valgt.
Karen Pedersen foreslog, at første og sidste køretur skulle starte kl.17, så man kan nå at se mere i dagslys. Ønsket blev efterkommet.
Ejner Noe kom med et forslag om, at medlemmernes e-mail adresser måske kunne komme med på medlemslisten.
Til slut takkede Ejner bestyrelsen og medlemmerne for det store arbejde, der er lavet gennem årene.
På bestyrelsens vegne takkede Niels Jørgen Poulsen den afgående formand for det store arbejde igennem de mange år, og overrakte en lille erindring til Ejner Noe. Villy Pedersen var ikke tilstede p.g.a. sygdom, så han må vente med gaven.
Og så var der smørrebrød.
 
 
 
Generalforsamling 2014
 
Generalforsamlingen blev holdt i Aalestrup Classic Bil og MC`s lokaler i Aalestrup.
Ejner havde meddelt, at han ville træde ud af bestyrelsen, men han blev overtalt til at fortsætte.
På generalforsamlingen blev der vedtaget, at man skulle indlede en forhandling med Aalestrup Classic Bil og MC med henblik på at flytte klubmøder og klubaftener til deres lokaler i Aalestrup.
Ejner oplyste, at onsdagsturene i årets løb har været med succes.