Aktiviteterne / Pinseparade i Løgstør

Pinseparade i Løgstør

19. maj 2018
 
Der var mødt 7 Nimbusser til et imponerende arrangement i det skønneste vejr.
Efter kaffe og rundstykker var der tid til at sparke dæk mellem de 500 motorcykler, 100 veteranbiler og 25 knallerter.
Kl. ca. 12 kørte de forskellige grupper en tur. Veteranmotorcyklerne kørte en tur til Vilsted og rundt om  Vilsted Sø, hvorfra de fortsatte til Rønbjerg, og her fiskemanden gav øl/vand. Efter at have hygget kørte man tilbage til havnen i Løgstør, hvor der var gratis pølser og øl/vand.
 
 
 
3. juni 2017
 
Dervar mødt ca. 300 motorcykler, en del veteran biler, veteranknallerter og ikke mindst 6 Nimbusser op.
Dagen startede med kaffe og rundstykker, og så hyggede man sig med at gå rundt og snakke og se på køretøjer.
Kl. 12 kørte Nimbusserne+en anden veteran MC ad omveje til Rønbjerg, hvor fiskemanden gav øl/vand til defremmødte.Så vendte m an tilbage til Løgstør havn, hvor der blev serveret pølser og øl/vand.
En god dag med godtvejr.